Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA DISH ORDER


1.    Postanowienia ogólne
   
    1.1    Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ustaw o ochronie danych jest BASTEJA, Zamkowa 15, Olsztyn 42-256, bednarek203@gmail.com
            (zwana dalej „my” lub „nas”).

    1.2    W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod powyższym adresem

    1.3    W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w ramach
             zamówień online na nasze towary lub usługi. Dane osobowe to szczegółowe dane dotyczące Państwa stosunków osobistych lub rzeczowych.
             Dalsze szczegóły dotyczące świadczenia naszych usług można znaleźć w naszych OWH. Zebrane
             przez nas Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów ustawowych.

2.    Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie stronom trzecim

    2.1    Kiedy korzystają Państwo z naszych usług, gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

        (a)    Aby złożyć u nas zamówienie online, konieczne jest podanie nam Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu
                 komórkowego. Jeżeli usługa obejmuje dostawę, wówczas pobieramy także adres dostawy. Dane te są niezbędne, abyśmy mogli prawidłowo
                 zrealizować zamówienie. Mają Państwo także możliwość założenia własnego konta. Dzięki temu późniejsze kolejne zamówienia można złożyć w
                 prosty i szybki sposób. Przetwarzanie wspomnianych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO
                 (rozporządzenia o ochronie danych osobowych) i jest konieczne do nawiązania i wykonania umowy między Państwem a nami.

        (b)    Jeżeli złożą Państwo zamówienie online za pośrednictwem „Zamawiaj z Google”, wówczas dane wymienione w lit. (a) otrzymujemy od spółki
                 Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, która pod nazwą „orderdirect” pośredniczy w zawarciu umowy z nami. Także w tym
                 przypadku przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO (rozporządzenia o ochronie danych
                 osobowych). W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki Google Ireland Inc. oraz Digital Solutions GmbH, odsyłamy
                 do ich Polityk prywatności, z którymi mogą się Państwo zapoznać podczas składania zamówienia online poprzez „Zamawiaj z Google”.

        (c)    W celu recenzji restauracji i dla naszego zarządzania jakością, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe, podane podczas składania zamówienia
                online, aby, po wykonaniu zamówienia, wysłać Państwu wiadomość tekstową lub e-mail z prośbą o opinię na temat Państwa zamówienia online. Ma to
                służyć zarówno poprawie jakości obsługi gości, jak również wzmocnieniu zewnętrznego wizerunku restauracji dla kolejnych gości, stąd też może być
                pokazywane zarówno na stronie internetowej restauracji, jak również na innych platformach z opiniami. Mogą Państwo sami zdecydować, czy opinia ma
                być anonimowa, czy też chcą Państwo podać swoje imię i nazwisko. Przetwarzanie danych osobowych, które przekazują nam Państwo w ramach napisania
                opinii, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

        (d)    Niektóre dane osobowe pobierane są automatycznie za pośrednictwem Państwa urządzenia końcowego (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.)
                 w momencie korzystania z usługi zamawiania online. Pobierane są: adres IP aktualnie wykorzystywany przez Państwa urządzenie końcowe, data i godzina,
                 typ przeglądarki, system operacyjny Państwa urządzenia końcowego oraz odwiedzane strony. Odbywa się to w celach bezpieczeństwa danych oraz w celu
                 optymalizacji naszej oferty oraz poprawy jakości usług. Dane te są anonimizowane najpóźniej po siedmiu (7) dniach. Przetwarzanie wspomnianych danych
                 osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią z
                 naszej strony uzasadniony interes.   
   
        (e)    Jeżeli Państwo kontaktują się z nami (np. wysyłają zapytanie na podane przez nas dane kontaktowe), wówczas przetwarzamy tylko te dane osobowe, które
                 nam Państwo przekazali i które są niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

    2.2    W celu umożliwienia operacji przetwarzania danych, wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak hosting i utrzymanie naszej usługi, korzystamy
             z usług zewnętrznych dostawców. Działają oni wyłącznie według naszych wytycznych i zostali umownie zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie
            danych, zgodnie z art. 28 RODO.

3.    Pliki cookie

    3.1    Aby uatrakcyjnić nasze usługi i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, używamy tzw. plików cookie. Są to krótkie informacje, które są przechowywane na
             Państwa urządzeniu końcowym i przypisane do używanej przez Państwa przeglądarki. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po
             zakończeniu sesji, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam
             rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (stałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki
             sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i mogli indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczeniu w określonych
             przypadkach lub ogólnie. Więcej informacji uzyskają Państwo, korzystając z funkcji pomocy w Państwa przeglądarce internetowej. W przypadku
             niezaakceptowania plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Akceptując nasz „baner cookie”, wyrażają Państwo zgodę
             na przetwarzanie swoich danych osobowych przez pliki cookie. Przetwarzanie wspomnianych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a)
             RODO. Używamy następujących analitycznych plików cookie:

        (a)    Za Państwa zgodą korzystamy z Adobe Analytics, usługi świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus,
                 Dublin 24, Republika Irlandii; „Adobe”). Usługa ta wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają
                 analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie
                 (w tym adres IP), przesyłane są na serwery Adobe w Irlandii, tam anonimizowane, a następnie, w celu dalszego przetwarzania, przesyłane są w formie
                 anonimowej na serwery w USA i tam przechowywane. Adobe wykorzystuje te informacje, w celu dokonania analizy Państwa korzystania z naszej strony
                 internetowej, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem ze strony
                 internetowej i z Internetu. Informacje te mogą być ew. przekazywane osobom trzecim, jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Adobe lub jeżeli taki
                 wymóg wynika z przepisów ustawowych. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Adobe.

        (b)    Ponadto, za Państwa zgodą, korzystamy z Google Analytics, usługi służącej do analizy oglądalności stron internetowych, świadczonej przez Google Inc.
                 („Google”). Google Analytics również używa plików cookie. Informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie, z
                 reguły przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Państwa adres IP zostaje jednakże uprzednio skrócony przez Google w krajach
                 członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
                 sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na nasze zlecenie Google wykorzysta te informacje, w celu dokonania
                 analizy Państwa korzystania z naszej strony internetowej, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych
                 usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu, na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP, przekazany przez Państwa
                 przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi, przechowywanymi przez Google.

    3.2.    W celach reklamowych korzystamy również z reklamowych plików cookie zewnętrznych oferentów. Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie reklam
              wyświetlanych w przeglądarce do zainteresowań użytkownika na podstawie jego aktywności podczas wyszukiwań na stronach internetowych. Korzystamy z
              następujących reklamowych plików cookie:

        (a)    Korzystamy z Google AdWords w połączeniu z usługą śledzenia konwersji Google. Jest to usługa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
                 Dublin 4, Irlandia; „Google”). Usługa Google AdWords służy do wyświetlania stron DISH w Google w przestrzeni reklamowej. Jeśli użytkownik otwiera naszą
                 stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords ustawia plik cookie na jego urządzeniu końcowym („plik cookie śledzenia konwersji”).
                 Ten plik cookie wygasa po 30 dniach. Nie jest on używany do identyfikacji osób. Aż do momentu wygaśnięcia tego pliku my i Google możemy zobaczyć podczas
                 odwiedzania określonych stron, że ktoś kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku
                 z tym plików cookie nie można prześledzić wstecz przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zbierane przez plik cookie śledzenia konwersji są
                 wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usługi śledzenia konwersji. Klienci AdWords
                 widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z kodem (tagiem) śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak
                 żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia konwersji, może nie
                 wyrazić zgody na utworzenie wymaganego do tego celu pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które centralnie dezaktywuje
                 automatyczne tworzenie plików cookie. Użytkownik może również dezaktywować pliki cookie poprzez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z
                 domeny “googleadservices.com”.

        (b)    Na naszej stronie internetowej używamy piksela Facebooka, narzędzia obsługiwanego przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub,
                 jeśli użytkownik jest rezydentem UE, przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), służącego do
                 analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania strony internetowej. Za pomocą tego narzędzia Facebook może również określić osoby odwiedzające naszą
                 stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam na Facebooku. Korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać publikowane przez nas
                 reklamy na Facebooku jednak tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Co za tym idzie, używamy
                 piksela Facebooka, aby upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są uciążliwe. Możemy
                 również używać piksela Facebooka do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i do badań rynkowych, sprawdzając, czy
                 użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja” lub „interakcja użytkownika”). W tym
                 przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 zd. 1 litera a) RODO. Piksel Facebooka jest używany bezpośrednio przez Facebooka
                 w momencie odwiedzania naszej strony internetowej i może ustawić plik cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli następnie użytkownik zaloguje się na
                 Facebooku lub już jest tam zalogowana, wizyta na naszej stronie zostanie zapisana w jego profilu. Dane zebrane o użytkowniku są dla nas anonimowe, więc nie
                 dają nam żadnych odniesień do jego tożsamości. Facebook jednak zapisuje i przetwarza te dane, aby możliwe było powiązanie z danym profilem użytkownika.
                 Oznacza to, że na podstawie przetworzonych danych możliwe jest tworzenie profilów użytkowników. Facebook przetwarza te dane zgodnie ze swoją polityką
                 prywatności. Więcej informacji na temat sposobu działania piksela Facebooka oraz wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności tej
                 firmy na stronie: https://www.facebook.com/policy. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania swoich danych przez piksela Facebooka do
                 wyświetlania reklam na Facebooku. Aby skonfigurować rodzaje reklam, które użytkownik chce zobaczyć na Facebooku, należy wejść na stronę utworzoną przez
                 Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings.
                 Ustawienia te są niezależne od platformy, co oznacza, że mają zastosowanie do wszystkich urządzeń, np. komputerów stacjonarnych czy urządzeń
                 przenośnych. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw względem wykorzystywania plików cookie do śledzenia i reklamy: za pośrednictwem strony opt-out
                 Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org i dodatkowo przez stronę w USA http://www.aboutads.info/choices i stronę w Europie
                 http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności za pomocą przycisku onsite na naszej stronie
                 internetowej.

    3.3    Dane zebrane przez analityczne i/lub reklamowe pliki cookie są przez nas pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ochrony. Po pseudonimizacji nie
             jest już możliwe bezpośrednie przyporządkowanie danych do konkretnego użytkownika.

    3.4    Klikając „Akceptuj” na naszym „banerze cookie”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych za pomocą analitycznych i reklamowych
             plików cookie w wyżej wymienionych celach. Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO.

4.    Udostępnianie danych osobowych i okresy przechowywania

    4.1    O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej (np. ograniczenia z powodu COVID-19), udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie
             udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych, nie będzie to miało dla Państwa żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tego, że nie będą mogli Państwo złożyć
             zamówienia online, dla którego dane te są wymagane, w celu realizacji umowy.

    4.2    Dane osobowe, przekazywane nam przez Państwa za pośrednictwem naszej usługi zamawiania online, będą przechowywane tylko do momentu spełnienia
             zadania, w związku z którym były przetwarzane. W przypadku założenia własnego konta, dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta.

    4.3    Różne okresy przechowywania danych mogą także wynikać z uzasadnionego interesu (np. zapewnienia bezpieczeństwa danych i zapobiegania nadużyciom).
             Dane osobowe, które musimy przechowywać ze względu na prawny lub umowny obowiązek przechowywania, są zablokowane i w ten sposób przechowywane na
             czas trwania danego obowiązku.

5.    Państwa prawa

    5.1    Jako osobie, której dane dotyczą, w rozumieniu przepisów RODO, przysługują Państwu, zgodnie z ustawowymi przesłankami, następujące prawa:

        (a)    prawo do dostępu do informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii przetwarzanych danych (prawo dostępu do informacji, art. 15 RODO),           
        (b)    prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO),
        (c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO),      
        (d)    prawo do żądania ograniczenia (nazywanego również blokowaniem) przetwarzania danych (prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO),
        (e)    prawo do żądania otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i żądania,
                 by dane te zostały przesłane innemu administratorowi danych (prawo przenoszenia danych, art. 20 RODO),
        (f)    prawo do otrzymania informacji na temat istotnych aspektów pełnienia funkcji współadministratorów, z których wynikają role i zakresy kompetencji każdego
                współadministratora względem przetwarzania danych osobowych oraz mechanizmy i procedury względem wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą
                (art. 26 ust. 2 RODO),
        (g)    prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili, w celu zaprzestania przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa
                 na legalność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody, art. 7 RODO), oraz
        (h)    prawo do sprzeciwu wobec określonych operacji przetwarzania danych (art. 21 RODO).

    5.2    Ponadto mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych narusza RODO (prawo do
             złożenia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO).

Stan na: July 2022
Dish Order_B2C_Privacy_V5_July 2022_pl